Narystė

Narystė

Visus Lietuvos gydytojus ortopedus traumatologus bei mokslo darbuotojus, dirbančius sąnarių endoprotezavimo srityje, nuoširdžiai kviečiame prisijungti prie SEA veiklos ir tapti jos nariais.

  • SEA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – gydytojai ortopedai traumatologai ir kiti specialistai dirbantys praktinį ar mokslinį darbą sąnarių endoprotezavimo srityje, sukakę 18 metų ir mokantys nario mokestį.
  • Sprendimą priimti į SEA narius priima SEA Valdyba.
  • Asmuo, norintis tapti SEA nariu, Prezidentui pateikia rašytinį prašymą ir sumoka stojamąjį bei metinį nario mokesčius – po 100 Eur.
  • Asmuo, sumokėjęs stojamąjį ir metinį nario mokesčius, laikomas tapusiu Asociacijos nariu nuo SEA Valdybos sprendimo priėmimo dienos.

SEA Valdyba rekomenduoja prie prašymo Prezidentui pateikti sekančius dokumentus bei duomenis:

  1. Gydytojo ortopedo traumatologo licencijos kopija;
  2. Kvitas patvirtinantis stojamojo ir metinio nario mokesčių sumokėjimą;
  3. Paskutiniųjų metų atliktų sąnarių endoprotezavimo operacijų spektras ir skaičius (klubo kelio, kt.);
  4. Jau esančių SEA narių rekomendacijos.
Sąskaita:
LT61 7044 0600 0754 0847
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas: 302507884